Judan Advokater tilbyder rådgivning om forsikringsretlige forhold. 

Dette kan opstå, når dit forsikringsselskab afviser at dække en skade eller afviser at betale det beløb, du kræver i forbindelse med eksempelvis 

  • Forureningsskade på fast ejendom 
  • Erstatning ved brandskade (fast ejendom) 
  • Mangler/skader på fast ejendom(ejerskifteforsiking/husforsikring) 
  • Tyveri 
  • Erhvervsevnetab/drifttab 
  • Skade på køretøj 
  • Skader i forbindelse med byggeri 


Vi håndtere sagsbehandlingen over for forsikringsselskabet og sikrer, at du får den erstatning som du er berettiget til. Vi opnår ofte gode resultater ved at indgå i en hurtig og konstruktiv dialog med forsikringsselskabet. Såfremt dette ikke medfører det forventelige resultat har vi stor praktisk erfaring med førelse af retssager og voldgiftssager om forsikringsretlige problemstillinger.