Judan Advokater bistår med behandling af alle tvist- og konfliktsager inden for firmaets fagområder og i sager på alle andre retsområder, hvor specialistkompetence i retssagsbehandling er væsentligt. Alle vore advokater har mangeårige erfaring indenfor håndtering af retssager og vi varetager sager ved alle danske retsinstanser, både Sø- og Handelsretten, by- og landsretter, Højesteret. 


Derudover bistår vi rådgivning i forbindelse med: 

  • Voldgiftsretter 
  • Diverse nævn og råd 
  • Administrative klageorganer 
  • Syn og skøn