Om Judan

Judan advokater består af advokat Michael Kristensen og Thomas Lorentzen. Vi ønsker at skabe de bedste resultater for vores klienter og gør dette ved at være dybt engageret i sagen fra start til slut.

Vi har en uformel relation til klienterne da vi er et ungt kontor, som tror på at en god kemi mellem klient og advokat skaber det bedste resultat. Derfor yder vi en meget personlig og tilgængelig rådgivning.

Generelle Oplysninger

Hos Judan Advokater I/S (Cvr.nr. 33 16 83 22) er alle advokater beskikket af Justitsministeriet og en del af Advokatsamfundet.

Advokaterne har alle tegnet advokat-ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler ved forsikringsselskabet HDI Gerling Forsikring (Policenr. VAS1400052), og ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Klager over salær

Advokatnævnet har kompetencen til at behandle adfærdsklager og tvister vedrørende advokaters salær. Advokatnævnet har adresse på Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Du kan læse mere om Advokatnævnet på deres hjemmeside.

Regler for god advokatskik

Advokaterne er alle omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik – se eventuelt www.advokatsamfundet.dk.

Lovvalg og værneting

Judan Advokater I/S anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting.

Michael Alstrup Kristensen - Advokat (H)/Partner

Michael Alstrup Kristensen

Advokat (H)/Partner

  • Tvangsfjernelse
  • Forældremyndighed
  • Asyl
  • Straffesager

 

Medlem af Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Michael Alstrup Kristensen har møderet for Højesteret.

Kontaktoplysninger:
Tlf: 7027 7990
Mobil: +45 51 27 43 92

Email: mk@judan.dk

Thomas Lorentzen - Advokat (L)/Partner

Thomas Lorentzen

Advokat (H)/Partner

  • Tvangsfjernelse
  • Forældremyndighed
  • Asyl
  • Straffesager

 

Thomas Lorentzen har møderet for Højesteret.

Kontaktoplysninger:
Tlf: 7027 7990
Mobil: +45 23 83 29 92

Email: tl@judan.dk

Juridiske Medarbejdere

Susan Clarin

Sekretær

Susan har 20 års erfaring inden for advokatbranchen og hun har stor erfaring indenfor sygehusvæsnet. Susan er i det daglige tilknyttet tvangsfjernelsesafdelingen.